Cursos de formació al professorat en Català.

professorat
El lideratge a l’aula o com ser un professor líder (CATALÀ)
Al llarg d'aquest curs, parlarem dels diferents estils educatius i del reptes que es troba tot docent en el seu quefer diari a l'aula. Així mateix, aprendrem diferents tècniques i recursos per tal de poder gestionar millor els problemes que puguin sorgir amb l'alumnat i convertir-nos en docents líders que sàpiguen motivar al seu alumnat i crear un ambient de classe que afavoreixi l'aprenentatge. Amb tutorització, seguiment i avaluació de les entregues efectuat directament per Begoña Serra. Tindràs un Forum de dubtes durant tot el curs. Possibilitat de concretar una sessió de mentoria online.
Per la situació de confinament i la crisi provocada pel COVID-19, aquest curs està rebaixat de preu. Data límit de l'oferta: Degut a l'exit de la oferta, la prorroguem fins al 31/5/20.
Valorado en 0 de 5
75,00 Añadir al carrito
Els conflictes a classe com a oportunitat de millora personal (CATALÀ)
Els conflictes a classe com a oportunitat de millora personal (CATALÀ)
En aquesta formació aprendrem a veure el conflicte com a un senyal d’alarma que ens indica que hem d’optimitzar algun aspecte de la nostra actuació, de la nostra manera d’estar i de relacionar-nos a l’aula. Les noves realitats canviants demanden nous recursos, eines i respostes per part del professorat. Per tant, el problema no és el conflicte en si, sinó la reacció que tenim davant d'aquest. Aquesta és el punt de partida que tractarem en aquesta formació: com responem als conflictes que apareixen en l’àmbit escolar. Un cop som conscients de com veiem i enfrontem el conflicte, ens adonarem de quines parts de nosaltres mateixos influeixen negativament en la situació conflictiva per tal de desenvolupar habilitats i estratègies que ens permetin resoldre el conflicte de manera més efectiva. Amb tutorització, seguiment i avaluació de les entregues efectuat directament per Begoña Serra. Tindràs un Fòrum de dubtes durant tot el curs. Possibilitat de concretar una sessió de mentoria online.
Per la situació de confinament i la crisi provocada pel COVID-19, aquest curs està rebaixat de preu. Data límit de l'oferta: Degut a l'exit de la oferta, la prorroguem fins al 31/5/20.
 
Valorado en 0 de 5
75,00 Añadir al carrito